عشق

عشق حاصل دو قلب است

که گره میخورد

در یک سینه

برای تپیدن هر لحظه

# طیبه عبداللهی #

خواندن ادامه...

تو و من

” تو ” هر روز با لبخندت …
طلوع نگاهت …
در من متولد می شوی …

و هر شب در آرامش آغوشت …
با شراب لبت …
مست و مدهوشم می کنی …

. . .

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...