تو …

تو
بهارترین نوروز
منی
که در دلم شکوفا می شوی

# طیبه_عبداللهی #

جمعه , ۱ فروردین ۱۳۹۹

خواندن ادامه...