نهایت خواستن

وقتی دلت ، دلبسته شدروح و روانت هم

وابستگی عجیبی پیدا می کنه

به همان سمتی که دلت رفته میری

تا بی نهایت خواستن

که بهش دوس داشتن میگن

# طیبه_عبداللهی #

خواندن ادامه...
روز عشاق

مذهب عشق

عشق را

نه زبانی ست

نه مذهبی

الفبای عشق را

قلب ها می نویسند

و نگاه ها می خوانند

با رقص بوسه

 

روز عشاق مبارک باد عشقم

ترانه من

 

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

حاکم قلبم

حکومت میکنی

بر قلمرو

قلبی که

سالها ست

در تصرف توست

# طیبه عبداللهی #


مرا ، از من ستاندی ، میان قلبت نشاندی # مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...