عشق ترانه

title-tag

 

نویسنده : طیبه عبداللهی

 

قسمت اول

 

 

امروز چند شنبه است ،
خدایا:پاک روزهای هفته را فراموش کرده ام ،
نمی دونم چی شده که اینطوری همه چیزا دارم از یاد می برم جز او .
زندگیم ، فکرم ، ذکرم همش رها شده ،
آخ چکار کردی باهام رها با اینکه خودت نمی دونی وخبراز دلم نداری .
دارم از عشق تو می سوزم ومی سازم
تو با ایمیل های ونوشته های عاشقانت مرا تا ان سوی بی نهایت بردی وعاشق کردی .
ترانه واقعن عاشق بود ،
اونم عاشق کسی که ندیده بود نه می دونست اهل کجاس،
فقط می دونست اسمش رها است ویک نویسنده خیلی خوبی هست.
سوالی که ترانه بارها از خودش می پرسید
خدایا: چکار کنم ؟
تا اینکه تصمیم گرفت…………………………………
. . .
ثبت شده در تاریخ پنجشنبه 9 آبان 1392 به شماره سریال 6637 در سایت داستانک