بیگانه

title-tag

گاه بیگانه ام
دریک نگاه افسانه ام
محتاج یک ترانه ام
بی انکه خود رها شوم
دل بسته ام چه ها……کنم
دیوانه وسر گشته ام
پریشان و پر بسته ام
گویی زخود دل خسته ام
دل بسته ام چه ها ……کنم

# طیبه عبداللهی #

ثبت شده در ۱۳۹۲/۲/۴ به شماره 235961 در سایت شعرنو

next-iconback-icon