هست ونیست

title-tag

هست ونیست
قصد پرواز هست وبالی نیست
رفتنی هست وتوانی نیست
عاشقی هست ونیست معشوق
فرصتی هست ومجالی نیست
دریایی هست ونیست ماهی
آسمانی هست وپرنده ای نیست
سفره ای هست ونیست نانی
هر چه هست ونیست
دست ماهست که نیست

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۲/۳/۴ به شماره 242364 در سایت شعرنو

next-iconback-icon