گریه

title-tag

همیشه
به پایان هر چیزی که می رسیم
گریه مرهم آنست
چه می داند طبیب از دل بیمار زخم خورده
چه کس می فهمد داغ عزیز دیدن
سهم هر کسی از دنیا به اندازه یک نفس است
باور اینکه
یک روز نفس نباشد
بازهم گریه است

# طیبه عبداللهی #

ثبت شده در ۱۳۹۱/۱۲/۹ به شماره 225858 در سایت شعرنو

next-iconback-icon