یاد او

title-tag

یاد او را به فراموشی سپردم
اصلاً شاعر چه به کار دل بستن؟
او که نباشد
چه کسی هر روز
شعر وترانه می سراید
برای دل پر درد تو
چه کسی تکیه گاهی ست
برای تنهایی تو
می ترسم از روزی که
درمسیر زندگی ناپدید شوم
ودراین سالهایی که بی او گذشت
خودم را هم به فراموشی سپرده باشم

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۲/۲/۱۲ به شماره 237605 در سایت شعرنو

next-iconback-icon