آغوش

title-tag

قلبم
می تپد
در سینه ای که
آغوش تورا
کم دارد

 

پ.ن

دستهایم را سالهاست آرام وبی حرکت نگه داشته ام
پرنده خیالت در آغوشم آشیانه ساخت

 

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۳/۳/۵ به شماره 313172 در سایت شعرنو

next-icon