انعکاس مهتاب

title-tag

دلم به این سکوت شب خوشه
خالی از هرچی که باشه
حجم نگاه من توشه
بغض را میشه
پنهون کنی
توانعکاس مهتابش
اشک این وسط حرفی داره
عمق صدای من توشه

پ.ن

مدتهاست اشکهایم را ماه نگاه میکند
ابر رابهانه میکند
تا همدردم شود
۹۳/۹/۱۰

ثبت شده در ۱۳۹۳/۹/۱۴ به شماره 343690 در سایت شعرنو

next-iconback-icon