عشق ما

title-tag

عشق ما
غزلیست بلند
در پس آن
گم شده های
تاریخ کهن

کوه کن نشدیم
همچو فرهاد
شیرین سخن

مجنون نشدیم
درپی لیلی
دربدر
دور از وطن

عشق ما
گفتنی های
بسیار دارد

در سر
سروده های
بی شمار دارد

شاید نشود
عشق را باور کرد

اما عشق
راه
ابدیت دارد
بین تو و من

پ.ن

عشق مرزی ندارد
وقتی مرزبان دلم
تنها تو باشی
۹۳/۶/۲۳

ثبت شده در ۱۳۹۳/۶/۲۳ به شماره 331252 در سایت شعرنو

next-iconback-icon