زندگی

title-tag

زندگی رقص گل نیلوفر است
زندگی پرتاب سنگ قسمت است
زندگی سیمرغ بی بال وپر است
زندگی دویدن در جاده بی انتهاست
زندگی پرواز در آسمان آرزو هاست
زندگی بازی در صحنه تئاتر سینماست
زندگی بالا و پایین رفتنهاست
زندگی باور خاطر هاست
زندگی فتح قلعه سختی هاست
زندگی طعم تلخ خط کش بی مهرهاست
زندگی فصل شکفتن رویا هاست
زندگی انداختن کوله پشتی فرصتهاست
زندگی لبخند کبک بی نواست
زندگی سکوت لحظه هاست
زندگی خاموشی چشمان توست
زندگی تلخ وشیرینی حادثه هاست
زندگی قصه های ناتمام کودکیست
زندگی رفتن به اعماق درون راز هاست
زندگی دیدن وندیدن هاست
زندگی از آن توست
پس عاشقانه زیستن است

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۱/۹/۱ به شماره 207495 در سایت شعرنو

next-iconback-icon