بغض درون

title-tag

بغضی گرفته

همیشه راه نفس هایم

گریه امانم نمی دهد

بشکنم بغض درونم

حبس است

بیچاره بغض درونم

دور از تو تا ابد

 

طیبه عبداللهی

يکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ ۲۳:۴۷ شماره ثبت ۲۲۰۲۹

next-iconback-icon