تو بگو

title-tag

توبگو

باغمت من چه کنم

با خیالت تا به کی من سر کنم

بانگاه چشمان دوخته به راه

تا کجا سفر کنم

توبیا

تا خیالت منو هر سو نکشه

منو رسوای هر کوی وبرزن نکنه

تو بیا

خالی بشه جان وتنم

زخیال رفتنت

تو بیا

بشین در برم

تا رها شم زغمت

طیبه عبداللهی

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۲۳:۵۲ شماره ثبت ۲۲۲۲۶

next-iconback-icon