زندگی دوباره

title-tag

چشم به راهی هستم

که درآن

راه بی پایان است

و پا ناتوان است

باید قدم هایم را بشمارم

ومحکم به زمین بفشارم

تا بگویم

رسیدن به تو

محال نیست

امیدیست

برای

زندگی دوباره

طیبه عبداللهی

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۴:۰۳ شماره ثبت ۱۸۸۵۵

next-iconback-icon