فرصت

title-tag

فرصت

باورهای درونم

به پایان رسید

وقت پوشیدن

کفشهایم است

عزرائیل دم در

منتظر است

 

طیبه عبداللهی

 

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ ۲۳:۵۶ شماره ثبت ۲۰۴۵۱

next-iconback-icon