قلّه

title-tag

اینجا

که من ایستاد ه ام

نوک قله خوشبختیست

هر چه

نگاه میکنم

اثری از رد پای تو نمی بینم

روی زمین

 

طیبه عبداللهی

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ۰۱:۰۱ شماره ثبت ۲۴۱۵۴

next-iconback-icon