ماه

title-tag

ماه

جایی را

روشن می کند

که نگاهش

آنجاست

.

.

.

.

.

.

.

..

پس نگاهت را از ماه دریغ نکن

طیبه عبداللهی

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ۲۰:۵۰ شماره ثبت ۲۳۵۲۸

next-iconback-icon