نبض احساس

title-tag

من زتو دور ، تو به من نزدیکی

بین ما فاصله ای نیست

که دل بسته و وابسته شدیم

این زمان است

که نبض احساس تو را

در دلم هر لحظه بیشتر وبیشتر می کند

به گمانم

می شناسم تورا

حال فهمیدم تو

توی قلبم هستی

همین جا نزدیک به من

طیبه عبداللهی

 

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۶:۱۹ شماره ثبت ۱۹۷۶۸

next-iconback-icon