هیزم

title-tag

هیزم
در آتشی
می سوزد
که گناهی
نکرده است…

 

طیبه عبداللهی

يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰:۳۰ شماره ثبت ۲۳۸۰۹

next-iconback-icon