کویر

title-tag

کویر

اگر می دانست

جز شن همدردی  ندارد

گلستان بود

هیچ عشقی پایدار نیست مگر اینکه هر دوعاشق باشن

طیبه عبداللهی

 

يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۳:۱۷ شماره ثبت ۲۳۰۵۱

next-iconback-icon