یارب

title-tag

همنشینی با توای همراز من

گوی بهشت از آن من

یا رب برس به داد من

تو دانی واسرارمن

 

 طیبه عبداللهی

 

يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۴:۴۱ شماره ثبت ۲۱۲۹۴

next-iconback-icon