خدایا ۲

title-tag

دستم بگیر

دشوار است

رسیدن به بلندای قله خوشبختی وسعادت

می دانم

شرطش دلی پاک وقلبی مهربان است

دستم بگیر

تابا غرور وتکبر زیاد

به پرتگاه ظلمت نروم

دستم بگیر

تا باهر بار زمین خوردن

احساس نیاز تو را بیشترحس کنم

وبدانم تورادارم

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به شماره 287701 در سایت شعرنو

next-iconback-icon