دوست دارم

title-tag

آدمهای ساده را دوست دارم

همانهایی که محبتشان ساده وناب است

وعشقشان از پاکی دلشان است

آدمهای ساده را دوست دارم

همانهایی که قلبشان پر از احساس است

ونگاهشان موجی از شادی ونشاط است

آدمهای ساده را دوست دارم

همانهایی که حرفشان از صداقت است

وسخنشان از راستی است

آدمهای ساده را دوست دارم

همانهایی که دوست داشتنهایشان از خواستن است

آدمهای ساده را دوست دارم

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۲/۸/۲۷ به شماره 277041 در سایت شعرنو

next-iconback-icon