تکیه گاه

title-tag

جایی ندارم

برای

تکیه کردن

بمان تا تکیه گاهی

امن باشم

برای

شانه هایت

 

طیبه عبداللهی

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰:۱۰ شماره ثبت ۲۴۷۳۱

next-iconback-icon