شکوفه های سیب

title-tag

کاش
رویاهایم
از شکفتن
تا رسیدن
شکوفه های
سیب بود.

کاش
جای قدمهایم
روی برف
ماندگار بود.

کاش
لحظه هایم
بی عبور
از گذر
زمان بود.

کاش
پلکهایم
بر بدیها
بسته بود.

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به شماره 299262 در سایت شعرنو

next-iconback-icon