مرگ

title-tag

مرگ یعنی
جسم بی روح بدن
مرگ یعنی
غم دنیا را نخوردن
مرگ یعنی
مردن بی چون وچرا
مرگ یعنی
احساسی نداشتن
مرگ یعنی
وجودت رفته است
مرگ یعنی
از خود بی خود شدن
مرگ یعنی
بستن آهسته چشمان خود
مرگ یعنی
ناگفته های زندگی
مرگ یعنی
اجل مهلت ندادن
مرگ یعنی
دور شدن از لحظه ها
مرگ یعنی
همسپار عزائیل شدن
مرگ یعنی
پر کشیدن در آنسوی آسمان
مرگ یعنی
آرزوی زنده بودن
مرگ یعنی
عشق شهادت داشتن
مرگ یعنی
م
ر
گ
مرگ یعنی
خداحافظ هر آنچه دوست داشتن
مرگ یعنی
تقدیر و سرنوشت

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ به شماره 215587 در سایت شعرنو

next-iconback-icon