شاعر

title-tag

با سختی زندگی ساختم ودم نزدم
گر نان شبی نبود جار نزدم
زمانی که مهمان ناخوانده شدم ، حرف نزدم
بیچاره ودرمانده شدم
از بخت بدم شاعر مستانه شدم
روز وشبم به سر رسید
آواره کوه ودشت شدم
در خلوت تنهایی خود
به خود که آمدم
شاعر میخانه شدم

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ به شماره 222717 در سایت شعرنو

next-iconback-icon