مهمان

title-tag

تو را ندیده ام

اما همیشه

مهمان

خواب و رویاهایم هستی

تو را نچیده ام

عطر بوی پیراهنت

همیشه

در اتاقم می پیچد

تو را نبوسیده ام

لب هایم

از تب داغ

لب های تو

می سوزد

تو را ننوشیده ام

شراب عشق ات

هر لحظه

سیرابم می کند

#  مرتضی الماسی #

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۲۳:۴۶ شماره ثبت ۲۴۸۱۸