عشق خدایی

غرق نگاهی میشوم
که در پس آن
یک عشق خدایی
نهفته است
# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۲۴.۱۱.۱۵ ۱۱:۳۷]

1395/11/29

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.