حجم دلتنگی

دنیا تنگ است

برای حجم دلتنگیم

تنها آغوش تو

اندازه دلتنگی من است

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۳.۱۲.۱۵ ۰۰:۲۹]

1395/11/20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.