حاکم قلبم

حکومت میکنی

بر قلمرو

قلبی که

سالها ست

در تصرف توست

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۵.۱۲.۱۵ ۲۰:۲۲]

1395/12/03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.