شکار

کمین کردم

شکارت کنم

چشم خمارت

دیدم و شکارت شدم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۲۵.۱۲.۱۵ ۱۳:۳۲]

1395/12/06

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.