تیر خلاص

ترکش های نگاهت
تمام وجودم را فرا گرفته بود

با لب هایت
تیر خلاص را شلیک کردی

# مرتضی الماسی#

زندگی به رنگ عشق, [۲۴.۰۱.۱۶ ۱۶:۴۵]

1395/11/22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.