جاذبه نگاهت

تقصیر من نیست

جاذبه نگاهت

شعر هایم را به لب هایت

چشم هایم را به آغوشت می کشد

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۲۹.۰۱.۱۶ ۲۳:۴۶]

آبان ۲۰, ۱۳۹۵ @ ۰۴:۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.