سیب بهشتی

گاز زدم
سیب بهشتی
از لبت
هوایی شدم
از لب حوایت

 

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۳۰.۰۱.۱۶ ۱۵:۳۴]

آبان ۲۰, ۱۳۹۵ @ ۰۵:۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.