حجم نگاهت

دلم

حجم سنگین

نگاهت را میخواهد

که گنجایشش را با بوسه پر کنی 

# طیبه عبداللهی #

 زندگی به رنگ عشق, [۰۸.۰۲.۱۶ ۱۹:۱۵] 

۱۳۹۵/۰۸/۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.