زندگی زیباست باعشق

میدمد از فلق آفتاب

لب به خنده وا می کند گل

چشم بگشا

امروز

از آن توست

زندگی زیباست

باعشق

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۱۰.۰۲.۱۶ ۱۵:۲۵]

۱۳۹۵/۰۸/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.