غارت قلب

دست در زلفت می کنم

پریشان می شود

غارت قلبم کرده ای

هیچ دانی ، چسان ؟

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۲.۰۳.۱۶ ۱۳:۰۸]

1395/10/20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.