گل میشم برات

گر مرا

خار کنی

گل زیر پایت میشوم

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۴.۰۳.۱۶ ۲۳:۲۱]

1395/10/20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.