قلبم برای تو …

قلبی را که تو در آنی

دیگران را راهی نیست

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۹.۰۳.۱۶ ۲۱:۱۵]

1395/10/21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.