لبریز عشق

ناب ترین
نگاه متعلق
به چشمانیست
که ازعشق لبریز است

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۹.۰۳.۱۶ ۱۸:۲۲]

1395/10/20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.