ضریح نگاهت

در قدمگاهی
پا بگذار
که
رسیدن را معنا میکند

قدم بر ندارم
از ضریح نگاهت
تا وصل آغوشت ستانم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۹.۰۴.۱۶ ۲۰:۳۲]

1395/10/23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.