کفتر جَلد

من
به عشق تو
گرفتار شدم
در دام دلت
کفتری سبک بال شدم

شاه بالم
شکستم بر بام تو
کفتر جَلدِ
آشیانت شدم

# طیبه عبداللهی #
# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۹.۰۴.۱۶ ۰۲:۲۲]

1395/10/23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.