بدنبال تو

خیز بر می دارد
دلم هر آن
بدنبال تو آید

عقل میگوید
ایوب باش
که شراب از انگور بهتر است

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۲۷.۰۴.۱۶ ۱۴:۱۱]

1395/11/05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.