چشم های ” تو “

تمام پیامبران
وعده بهشت دادند

چشم های ” تو “
بهشت را به من دادند

# مرتضی الماسی #

زندگی به رنگ عشق, [۲۱.۰۴.۱۶ ۰۱:۲۹]

1395/11/05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.