گذر عمر

هر روز
به ساعت
روی دیوار خیره می شوم
چنان خوابیده است
که یک عمر
گمان میکردم
لحظه ها چه دیر می گذرند
کاش
زودتر از اینها
بیدارش کرده بودم

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۱۴.۰۵.۱۶ ۲۰:۴۴]

1395/11/07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.