مهتاب نگاهت

ماه

گره می زند

نگاهش را

هر شب

به نگاه چشمان تو

برای مهتابی شدن

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۱۶.۰۵.۱۶ ۰۰:۳۶]

1395/11/08

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.