سیب عشقم

در تو دیدم
خصلت آدم را

از وقتی به عشقم
گاز زدی سیب را

حوّایی شدم
برای دیدنت

# طیبه عبداللهی #

زندگی به رنگ عشق, [۰۱.۰۶.۱۶ ۱۸:۲۲]

1395/10/24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.