میلاد عشق

زمان آبستن
عشق بی نهایتی بود
تا مهر ، خزان
ترانه ای شود
در دل زمستان
قلم ، پلی شود
برای وصل عاشقان
 
# مرتضی الماسی #
27/02/2017
03/12/1395

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.